Lina Arnfjorden

Ledamot och kassör

Torun Ljungström

Suppleant

Sulamita Carvalho

Ledamot och vice sekreterare