Lina Arnfjorden

Ledamot och kassör

Torun Ljungström

Suppleant

Sula Carvalho

Ledamot och vice sekreterare