Policy för publicering på SK Alingsås hemsida

Simklubben Alingsås publicerar information, reportage och bilder från föreningens verksamhet på klubbens hemsida. Syftet med publiceringen är att visa klubbens verksamhet.

Publiceringen sker endast med namn, fotografier och eventuellt födelseår/ålder. SKA publicerar aldrig personnummer eller adressuppgifter.

SK Alingsås kommer inte att publicera uppgifter om någon om han eller hon motsätter sig detta. Det samma gäller om målsman motsätter sig att uppgifter om deras barn publiceras.

Vänligen kontakta SK Alingsås enligt uppgifterna i kontakt om ni motsätter er att föreningen publicerar information om ert barn eller er enligt ovanstående.

Policy för fakturering från SK Alingsås

All fakturering av träningsavgifter, material från Simshopen, etc. sker familjevis om inte annat meddelas kassör. 
Vänligen kontakta SK Alingsås enligt uppgifterna i kontakt om ni önskar fakturering på annat sätt.

Observera att alla fakturor skickas ut med epost. Anmälan om ny epostadress görs till info@skalingsas.org och kassor@skalingsas.org.

Terminsavgifter

  • Full terminsavgift utgår för varje påbörjad termin. Om avanmälan inte gjorts senast dagen innan terminens första tillfälle räknas terminen som påbörjad. Avanmälan görs under fliken Avanmälan här på hemsidan.
  • Alla som erbjudits plats i och tackat ja till vuxencrawl faktureras full terminsavgift för kursen.
  • För övriga grupper gäller att nya simmare som erbjudits plats i gruppen ges möjlighet att prova på vid tre tillfällen utan terminsavgift. Medlemsavgift utgår dock alltid.
  • Nya simmare som inte önskar fortsätta efter de tre första träningspassen anmäler detta till Avanmälan senast tre dagar efter tredje träningstillfället. Därefter utgår full terminsavgift.

Medlemsavgifter

  • Medlemsavgiften är 250 kr/år och person.
  • Fakturering av medlemsavgifter sker till aktiva medlemmar (simmare, tränare och styrelsemedlemmar) en gång per år.
  • Övriga medlemmar uppmanas att betala medlemsavgiften i samband med kallelsen till årsmöte.
  • För att vara röstberättigad på årsmöte ska fakturerade medlemsavgifter vara betalda.
  • Ofakturerade medlemsavgifter ska vara betalda två dagar innan årsmötet för att medlem ska kunna utöva sin rösträtt.

Föreningens bankgirokonto är 332-4860.