Simklubben Alingsås är en simförening som har både nybörjar och tävlingsverksamhet. Vi baserar vår simundervisning på Svenska simförbundets Simlinje med vissa lokala anpassningar.

Viktiga inslag i verksamheten är att utveckla människor, skapa gemenskap samt utveckla den sociala kompetensen.

SK Alingsås uppmuntrar ungdomarna till att också hålla på med andra idrotter.

Träningsfilosofi

Vår träningsfilosofi lyfter fram gruppen och den sociala gemenskapen även om simning är en individuell idrott. Alla simmare i SK Alingsås får fortsätta med sin simning så länge den själv önskar, oavsett om den vill satsa seriöst eller simma för att det är roligt och bra träning.

För all vår träning gäller:

 • Gruppen är viktig och vi vill hålla ihop grupperna så långt det går
  • Från babysim till teknikgrupperna följs gruppen åt så länge som det är praktiskt möjligt
  • Simmarna har automatiskt plats i gruppen från termin till termin
  • Gruppen byter namn i princip varje termin men deltagarna i gruppen är samma
 • Träningen ska stimulera till utveckling och vi ställer inga prestationskrav
 • Nivån höjs i gruppen från terminsstart till slut 
 • Viktigt med vuxna ledare med bred kunskap och erfarenhet 
 • Simidrott för barn utmärks av allsidighet och variation samt innehåller stora inslag av lek. Färdigheter är viktigare än resultat
 • Föräldrarna ska vara med i vattnet så länge det gynnar träningen (tills barnet är 4-5 år)
  • Föräldrarna är med ombytta i vattnet eller på kanten i baby- och minisim, 0-6 år