Om minisim (2-6 år)

Minisim i SK Alingsås är en aktivitet i vatten för barn från 2år till ca 6 år. Tillsammans med en ledare utforskar föräldrar och barn vattnet. Aktiviteten är till en början inriktad på vattenvana för att succesivt gå över till simövningar. Det slutgiltiga målet är att vara ordentligt vattenvan och kunna simma både på mage och på rygg.

Minisim är fortsättningen på babysim och bygger på vattenvana, lek och lust till vatten. Minisimsverksamhet utgår ifrån det enskilda barnet där förutsättningarna skiftar. 

Från circa 2-5 år simmar barnen med förälder. Från 5-7 år simmar barnen utan föräldrar.

Inlärningen sker med crawl och ryggcrawl som första simsätt. Inlärningen sker med olika moment i både den lilla och stora bassängen. Klassiska simövningar varvas med organiserade lekmoment. Till en viss del med hjälp av flythjälpmedel av olika slag.

De yngre minisimsgrupperna simmar i huvudsak i kombi bassängen. 

I början är både föräldrar och barn i vattnet. Vid ungefär 4 års ålder börjar barnen med övningar där föräldrarna inte längre är med i vattnet. I slutet på minisimmet är föräldrarna inte längre med i vattnet, men är alltid med inne i simhallen.

Minisim simmar en gång i veckan med 45 minuter per tillfälle.