Johanna Pettersson

Ordförande

Daniel Caspersen

Ledamot

Johanna Berlin

Ledamot och sekreterare

Alexandra Merikan

Ledamot

Louise Hallqvist

Suppleant

Therese Krol

Ledamot och kassör

Suppleant

styrelse@skalingsas.org