Jens Christian Berlin

Ordförande

Emmy Löfgren

Ledamot

Jessica Pihl

Ledamot och vice ordförande

Erika Tyrberg

Ledamot och sekreterare

Sulamita Carvalho

Ledamot och vice sekreterare

Torun Ljungström

Suppleant

Lina Arnfjorden

Ledamot och kassör

styrelse@skalingsas.org