Om teknikgrupper (från 8 år)

I Teknikgrupperna är målet att lära sig tekniken i de fyra simsätten. Simmarna tränar också tekniken i vändningar och starter i de olika simsätten. Här introduceras även att tävla utanför Alingsås.

Teknikgrupperna simmar i den stora bassängen. Succesivt blir träningen mer inriktad på klassisk simträning. I teknikgrupperna lär sig simmarna reglerna i tävlingssimning.

Teknikgrupperna tränar 1-3 gånger i veckan med 1-1,5 timmar per tillfälle.